MLADÍ PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Slibujeme, že nic slibovat nebudeme! #mladiDOTOHO

Návrh na zrušení politického hnutí Mladí pro Pardubický kraj

Dne 27. března 2021 Krajský sněm rozhodl o zrušení hnutí. Předsednictvo odeslalo Oznámení o zrušení Ministerstvu vnitra.Dne 27. března 2021 Krajský sněm rozhodl o zrušení hnutí. Předsednictvo odeslalo Oznámení o zrušení Ministerstvu vnitra.

Návrh na zrušení politického hnutí Mladí pro Pardubický kraj

Na základě rozhodnutí Krajského sněmu z 27. března 2021. Zahájení ve 19:00.
Přítomni: Sýs, Žampach, Sedlák, Kocáb, Ročková, Myška, Doubková, Sochor, Špaček, Ročeň
Omluven: nikdo
Krajský sněm, svolaný mimořádně na žádost více, než 2/3 členů hnutí (podle čl. 11, odst. 3 Stanov), se usnesl jednomyslně na ukončení činnosti hnutí (čl. 11, odst. 5 písm. j) a jmenoval likvidátorem předsedu hnutí, Bc. Petra Žampacha (nar. 18. 9. 1996, bytem Žumberk 132, 538 36 Žumberk). Krajský sněm žádá o výmaz z rejstříku stran a hnutí.
Krajský sněm zdůvodňuje rozhodnutí: Hnutí Mladí pro Pardubický kraj musí být nuceně zrušeno, neboť se stalo jednou z mnoha obětí byrokratické mašinérie Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zaráží nás s jakou nelogičností, neschopností racionálního uvažování, nelidskostí a arogancí Úřad jedná.
Poděkování: Krajský sněm chce touto cestou poděkovat Ministerstvu vnitra a jeho zaměstnancům, zejména paní Mgr. Ivaně Vosecké, za velmi seriózní jednání, vstřícný a lidský přístup v souladu se zákony a odborné konzultace, bez kterých bychom se nedostali ani k petici pro založení hnutí.

Za končící předsednictvo
Bc. Petr ŽampachOvěřovatel zápisu a jeho podpis
Ing. Milan Sýs, Ph.D.